سید محمد حسینی هرات

رزومه (فرم اطلاعات شغلی)

اطلاعات شخصی:
نام :                           سید محمد
نام خانوادگی :              حسینی هرات
ملیت :                         ایرانی
محل تولد :                    شهربابک
تاریخ تولد :                 10/05/1363
آدرس پستی شخصی:      یزد- میدان امام علی (ع) خیابان شهید پارسائیان کوی پرتو
کد پستی:                   8947136711
اطلاعات تماس:
تلفن همراه                   09132516397
پست الکترونیکی:         smhosseini86@gmail.com
تحصیلات:
1389 تا کنون:          دانشجوي رشته ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی در مقطع دکتری تخصصی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران معدل تا کنون 88/18 و گذراندن امتحان جامع
1386 تا 1388 :          دانشجوي رشته ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه یزد معدل 46/18 (رتبه اول)
1382 تا 1386 :          دانشجوي رشته ریاضی کاربردی در مقطع كارشناسي  در دانشگاه یزد معدل 94/14
1380 تا 1381 :          دانش آموزرشته ریاضی فیزیک پیش دانشگاهی نمونه دولتی ابن سینا
1377 تا 1380 :          دانش آموزرشته ریاضی فیزیک دبیرستان  نمونه دولتی ابن سینا
توانایی فردی:
انگليسي:                     گفتار، نوشتار، شنيدار
کامپیوتر:                     آشنايي كافي با زبان های C،C++  و  نرم افزارهای تخصصی ریاضیات و مهندسی Maple، Matlab  وMathematica  و نرم افزار تایپ  .LATEX
تجربه کاری:
 تدریس خصوصی ریاضیات در تمام مقاطع تحصیلی به مدت 7 سال
همکاری با دانشکده‌ی ریاضی، دانشگاه یزد و دانشگاه آزاد اسلامی  واحد شهرکرد، اشکذر و خاتم.
سابقه‌ی پژوهشی:
مقالات در مجلات ISI و علمی پژوهشی
1. On two new families of iterative methods for solving nonlinear equations with optimal order,  Appl. Anal. Discrete  Math. 5 (2011), 93-109.                                            
 2. Homotopy analysis method with orthogonal Chebyshev polynomials, Journal of Advanced Research in Differential Equations, Vol. 1, Issue. 1, 2009, pp. 21-32.                                                                                    
3. On some fourth-order nonlinear solvers for finding multiple roots, Journal of Advanced Research in Applied Mathematics, Vol. 2, Issue. 3, 2010, pp. 1-12, doi: 10.5373/jaram.336.010610.                                 
4. Improving homotopy analysis method for system of nonlinear algebra- ic equations, Journal of Advanced Research in Applied Mathematics, Vol. 2, Issue. 4, 2010, pp. 22-30,  doi: 10.5373/jaram.368.021310.     
5. Numerical method for system of linear and nonlinear Fredholm fractional integro-differential equations, Journal of Advanced Research in
Scientic Computing, Vol. 2, Issue. 2, 2010, pp. 54-63.                         
6.  Some efficient iterative methods for solving nonlinear equations with
eighth order convergence, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, In press.                                                                                   
7. Study on Hyperbolic Telegraph Equations by Using Homotopy Analysis Method , Studies in Nonlinear Sciences 1 (2): 50-56, 2010.   
8.  Numerical Solutions of Differential-algebraic Equations with Large Domain by Using Radial Basis Functions,  Australian Journal of Basic and Applied Sciences, In press.                                                             
9. Homotopy Analysis Method for Solving Fokker-planck Equations,  Australian Journal of Basic and Applied Sciences, In press.                 
10.  An improved piecewise variational iteration method for solving strongly nonlinear oscillators, Comp. Appl. Math, 2014.
11. Direct Method to Solve Differential-Algebraic Equations by Using the Operational Matrices of Chebyshev Cardinal Functions,  Journal of Mathematical Extension, Vol. 7, No. 2, (2013), 25-47.
12. A New Algorithm Based on the Homotopy Perturbation Method For a Class of Singularly Perturbed Boundary Value Problems, Journal of Mathematical Extension,  Vol. 7, No. 4, (2013), 29-45
13.  A novel hybrid spectral-variational iteration method (H-S-VIM) for
solving nonlinear equations arising in heat transfer, Iranian Journal of Science & Technology A,  (2013)  37: 501-512.
14. Improving homotopy perturbation method with optimal Lagrange interpolation polynomials, Ain Shams Engineering Journal, 3  (2012) 305-311.
15. Solution of Strongly Nonlinear Oscillators Using Modified Variational Iteration Method, International Journal of Nonlinear Dynamics in Engineering and Sciences, Volume : 3 Issue No. :1 (2011).
16. Numerical Solution of Singular IVPs of Lane-Emden Type Using Integral Operator and Radial Basis Functions,  Int. J. Industrial Mathematics, Vol. 4, No. 2, Year 2012.
17.  Analytical Approach of Differential-Algebraic Equations of Fractional Order Via Homotopy Perturbation Method, Communications on Advanced Computational Science with Applications,  2014  1-8.
18.  Convergence of a family of third-order methods free from second derivatives for finding multiple roots of nonlinear equations,  World Applied Sciences Journal, 11 (2010)  5:507-512.
19.  Approximate Solutions of Nonlinear Equations Arising in Heat Transfer by Fractional Basic Functions, 5 (2013)  2:42-51.
20. Operational matrices of Chebyshev cardinal functions and their application for solving delay differential equations arising in electrodynamics with error estimation,  Applied Mathematical Modelling 37 (2013)  14:7789-7809.
21.  The analytical solution of singularly perturbed boundary value problems,   Journal of mathematics and computer science ,10 (2014), 7-22.