گروه شیمی

اطلاعات رشته شیمی
 
 
کارشناسی پیوسته شیمی کاربردی
کارشناسی ناپیوسته --------------
کارشناسی ارشد --------------
 
 
 
اطلاعات اعضاء هیات علمی
 
 
ردیف نام ونام خانوادگی مدرک تحصیلی مرتبه علمی تخصص
1 مریم نجات دهکردی دکتری استادیار شیمی فیزیک
2 الهام میر ممتاز دکتری استادیار شیمی تجزیه
3 غلامحسین فراهانی نوده دکتری استادیار شیمی تجزیه
4 محمد خالدی دکتری استادیار شیمی معدنی
5 بهزاد آقابراری دکتری استادیار شیمی آلی
6 علی کاظمی دکتری استادیار شیمی فیزیک
7 بتول نادری فوق لیسانس مربی شیمی تجزیه


کارشناسی
 
 با نام خدا
با عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن سال جدید شمسی و با آرزوی بهترین ها برای شما دانشجویان گرامی در این سال، باید به اطلاع شما عزیزان برسانم که وب سایت رسمی گروه شیمی از این تاریخ رسما کار خود را آغاز نمود. کلیه اطلاعیه ها، اخبار گروه شیمی و اطلاعات مورد نیاز شما دانشجویان رشته شیمی کاربردی از طریق این سایت به سمع و نظر شما عزیزان خواهد رسید 
                                                                                                         با سپاس فراوان
                                                                                                        مدیر گروه شیمی
                                                                                                    غلامحسین نوده فراهانی

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
جداول دروس پیشنهادی برای انتخاب واحد دانشجویان رشته شیمی کاربردی
دروس پیشنهادی برای انتخاب واحد دانشجویان در ترم اول رشته شیمی کاربردی
ردیف نام درس تعداد واحد درس پیش نیاز (هم نیاز)
1 شیمی عمومی 1 3 واحد نظری ---
2 فیزیک پایه 1 4 واحد نظری ---
3 ریاضی عمومی 1 4 واحد نظری ---
4 آزمایشگاه شیمی عمومی 1 1 واحد عملی شیمی عمومی 1(هم نیاز)
5 آزمایشگاه فیزیک پایه 1 1 واحد عملی فیزیک پایه 1(هم نیاز)
6 زبان خارجه 3 واحد نظری ---
 
 
دروس پیشنهادی برای انتخاب واحد دانشجویان در ترم دوم رشته شیمی کاربردی
ردیف نام درس تعداد واحد درس پیش نیاز (هم نیاز)
1 شیمی عمومی2 3 واحد نظری شیمی عمومی 1
2 فیزیک پایه 2 4 واحد نظری فیزیک پایه 1
3 ریاضی عمومی 2 4 واحد نظری ریاضی عمومی 1
4 آزمایشگاه شیمی عمومی 2 1 واحد عملی آز شیمی عمومی 1 (شیمی عمومی2)
5 آزمایشگاه فیزیک پایه 2 1 واحد عملی آز فیزیک پایه 1 (فیزیک پایه 2)
6 مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 2 واحد نظری ---
7 اندیشه 1 2 واحد نظری ---
8 تربیت بدنی 1 1 واحد عملی ---
 
 
دروس پیشنهادی برای انتخاب واحد دانشجویان در ترم سوم رشته شیمی کاربردی
ردیف نام درس تعداد واحد درس پیش نیاز (هم نیاز)
1 شیمی تجزیه 1 3 واحد نظری شیمی عمومی2
2 شیمی فیزیک 1 3 واحد نظری شیمی عمومی2، ریاضی عمومی2، فیزیک پایه 1
3 شیمی آلی 1 3 واحد نظری شیمی عمومی2
4 شیمی معدنی 1 3 واحد نظری شیمی عمومی2
5 معادلات دیفرانسیل 3 واحد نظری ریاضی عمومی 2
6 آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 1 واحد عملی آزمایشگاه شیمی عمومی2 (شیمی تجزیه1)
7 آزمایشگاه شیمی فیزیک 1 1 واحد عملی آزمایشگاه شیمی عمومی2 (شیمی فیزیک1)
8 آزمایشگاه شیمی آلی 1 1 واحد عملی آزمایشگاه شیمی عمومی2 (شیمی آلی1)
9 اندیشه 2 2 واحد نظری اندیشه 1
 
 
دروس پیشنهادی برای انتخاب واحد دانشجویان در ترم چهارم رشته شیمی کاربردی
ردیف نام درس تعداد واحد درس پیش نیاز (هم نیاز)
1 شیمی تجزیه 2 2 واحد نظری شیمی تجزیه 1
2 شیمی فیزیک2 3 واحد نظری شیمی فیزیک 1
3 شیمی آلی 2 3 واحد نظری شیمی آلی 1
4 شیمی معدنی2 4 واحد نظری شیمی معدنی 1
5 زبان تخصصی شیمی 2 واحد نظری زبان خارجه
6 آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 2 واحد عملی آزمایشگاه شیمی تجزیه1 (شیمی تجزیه2)
7 آزمایشگاه شیمی آلی2 1 واحد عملی آزمایشگاه شیمی آلی1 (شیمی آلی2)
8 آزمایشگاه شیمی معدنی1 1 واحد عملی آزمایشگاه شیمی عمومی2 (شیمی معدنی1)
9 آیین زندگی 2 واحد نظری ---
 

دروس پیشنهادی برای انتخاب واحد دانشجویان در ترم پنجم رشته شیمی کاربردی
ردیف نام درس تعداد واحد درس پیش نیاز (هم نیاز)
1 شیمی تجزیه دستگاهی 3 واحد نظری شیمی تجزیه2
2 آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی 2 واحد عملی آزمایشگاه شیمی تجزیه 2(شیمی تجزیه دستگاهی)
3 شیمی آلی 3 3 واحد نظری (شیمی آلی2)
4 اصول محاسبات شیمی صنعتی 3 واحد نظری شیمی فیزیک 1
5 آزمایشگاه شیمی معدنی2 1 واحد عملی آزمایشگاه شیمی معدنی1 (شیمی معدنی2)
6 آزمایشگاه شیمی فیزیک2 1 واحد عملی آزمایشگاه شیمی فیزیک1 (شیمی فیزیک2)
7 خوردگی فلزات 2 واحد نظری شیمی فیزیک2
8 گرافیک و نقشه خوانی 1 واحد عملی ---
9 روش استفاده از متون علمی شیمی 1 واحد نظری زبان تخصصی شیمی
10 فارسی عمومی 3 واحد نظری ---
 
 
دروس پیشنهادی برای انتخاب واحد دانشجویان در ترم ششم رشته شیمی کاربردی
ردیف نام درس تعداد واحد درس پیش نیاز (هم نیاز)
1 جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی 1واحد نظری+2واحد عملی شیمی آلی2
2 کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی 2 واحد نظری درس وآز شیمی تجزیه دستگاهی، شیمی آلی2
3 شیمی صنعتی1 3 واحد نظری اصول محاسبات شیمی صنعتی
4 اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی 2واحد نظری+1واحد عملی آزمایشگاه شیمی تجزیه 2
5 کارآموزی 1 واحد عملی ---
6 الکتروشیمی 2واحد نظری+1واحد عملی شیمی فیزیک2
7 شیمی و تکنولوژی مواد غذایی 2واحد نظری+1واحد عملی شیمی آلی 3
8 تاریخ تحلیلی صدر اسلام 2 واحد نظری ---
 
 
دروس پیشنهادی برای انتخاب واحد دانشجویان در ترم هفتم رشته شیمی کاربردی
ردیف نام درس تعداد واحد درس پیش نیاز (هم نیاز)
1 شیمی صنایع معدنی 3 واحد نظری شیمی فیزیک2، شیمی معدنی2
2 شیمی صنعتی2 2 واحد نظری شیمی صنعتی1
3 آزمایشگاه شیمی صنعتی 2 واحد عملی (شیمی صنعتی2)
4 شیمی محیط زیست 2واحد نظری+1واحد عملی شیمی آلی2، شیمی معدنی2
5 کارگاه یا شیشه بری 1 واحد عملی ---
6 کلیه دروس باقیمانده عمومی --- ---
 
 
تذکر: دروس عمومی بیان شده در جداول فوق تنها پیشنهادی از طرف گروه بوده و با توجه به اینکه این دروس به جزء یک مورد پیش نیاز دروس دیگر اختصاصی نمی باشند لذا دانشجویان محترم می توانند دروس عمومی دیگر را که از نظر زمان کلاس مناسب تر می باشند را جایگزین دروس عمومی پیشنهادی نمایند.